Strona główna / Marta Mróz (strona 12)

Marta Mróz

Obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

KOMUNIKAT STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO  z dnia 12 października 2021 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie 1) referat komunikacji (w tym rejestracja pojazdów, prawa jazdy): Od dnia 4 października 2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów w referacie komunikacji odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, za pośrednictwem strony: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/rezerwacja. Rezerwacji wizyty ...

Czytaj więcej

Ostatnie dni punktu szczepień w Debrznie!

Punkt szczepień w Debrznie będzie otwarty dla mieszkańców już tylko przez trzy dni. Wszyscy osoby, które chciałyby się zaszczepić muszą się więc pośpieszyć, bo punkt szczepień w Debrznie będzie działał już tylko 13, 20 i 27 października!  

Czytaj więcej

Czwarta edycja „Dzikiego Szaleństwa…” przeszła do historii

Czwarta edycja „Dzikiego Szaleństwa…” przeszła do historii. Kilkudziesięciu zawodników z wielu zakątków kraju na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Debrzno ścigało się na malowniczej, selektywnej, najeżonej rozmaitymi trudnościami trasie, przygotowanej i pielęgnowanej przez niestrudzonych propagatorów kolarstwa Ryszarda Chruta i Grzegorza Bednarczyka. Znakomita pogoda sprzyjała szybkiemu ściganiu, zatem ci najlepsi kolarze błyskawicznie ...

Czytaj więcej

Bieg Dolina Debrzynki III

Zapraszamy na III edycję Biegu „Dolina Debrzynki”, który odbędzie się 16 października 2021 r. o godz. 10:00. Do pokonania 6km w pobliżu Jeziora Żuczek w Debrznie. Informacje: Rozbiegany Koszalin – bieganie, biegi, maraton (biegnijmy.pl)

Czytaj więcej

Nabór na asystenta rodziny i wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0004/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na ...

Czytaj więcej

Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Debrzno ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa Projekt ma na ...

Czytaj więcej

Szkolenie – wybrane, najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców

Zapraszamy na szkolenie pn. „Wybrane, najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 25.10.2021 r. w godz. 9:00-16:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach. Koszt szkolenia 230 zł brutto/os. Zgłoszenia są przyjmowane do są do 18.10.2021 r. telefonicznie: 668 328 243 lub na adres e-mail biuro@ipc.debrzno.pl

Czytaj więcej

Ostatnie terminy szczepień w Debrznie!

Uprzejmie informujemy, że w październiku odbędą się ostatnie szczepienia przeciwko COVID-19 w Debrznie. Punkt szczepień przy ulicy Rynek 3, będzie otwarty jeszcze tylko w czterech terminach (we wszystkie środy do końca października). Oznacza, to, że osoby chętne mogą skorzystać z możliwości zaszczepienia jeszcze tylko 6, 13, 20 i 27 października.

Czytaj więcej

Podsumowanie konferencji konferencja rozpoczynająca projekt likwidacji Barszczu Sosnowkiego

Zakończyła się konferencja rozpoczynająca projekt „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno na lata 2021-2023”. Dziś zamieszczamy kilka zdjęć oraz pierwszą część relacji filmowej z wydarzenia.  

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu