Strona główna / Mirosław Gałęza

Mirosław Gałęza

Aktulizacja „Wykazu podmiotów mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa”

W związku z obowiązkiem realizacji zapisów art. 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 1190) ...

Czytaj więcej