Listopad, 2019

 • 18 listopada

  V Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

  Zachęcamy do udziału w V Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w Muzeum Regionalnym w Człuchowie. Formularz zgłoszeniowy – FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 • 18 listopada

  Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 22 listopada 2019 w Chojnicach poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia: Założenia wsparcia ...

 • 14 listopada

  Przyszłość z pracą dla młodych

  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w marcu 2019 roku złożyło wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania dotyczącego aktywizacji zawodowej osób młodych. Wniosek został wybrany do dofinansowania, w związku z tym prowadzona jest rekrutacja Uczestników do projektu. Rynek pracy w naszym powiecie jest dosyć ...

 • 14 listopada

  Rzeźba „Kobieta z dzbanem”

  Informujemy, że Gmina Debrzno wyraziła zgodę Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku w Chorzowie na pobranie formy z rzeźby „Kobieta z dzbanem” Zbigniewa Januszewskiego, która znajduje się na Rynku Miejskim.    

 • 12 listopada

  Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Debrzno

  Burmistrz Debrzna informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/ Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów ...

 • 6 listopada

  Obchody Święta Niepodległości

  Zapraszamy na obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości połączonej z 665- leciem nadania praw miejskich dla Debrzna. Poniżej przedstawiamy plakat wraz z programem wydarzenia.  

 • 6 listopada

  Halloweenowa (nie)straszna zabawa – fotorelacja

  W zeszłym tygodniu dzięki inicjatywie Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyła się zabawa Halloweenowa w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie. Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia:

 • 6 listopada

  Zmiany w składaniu deklaracji śmieciowych

  W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie informujemy, iż ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających ...

Październik, 2019

 • 30 października

  Uchwały antysmogowe

  Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego: w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”) w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy ...

 • 30 października

  Dyżury specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjego Funduszy Europejskich

  Poniżej przedstawiamy listopadowe terminy i miejsca dyżurów specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjego Funduszy Europejskich w Chojnicach, w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich: 8 listopada 2019 r, godz. 9.00 – 11.30, Urząd Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, 8 listopada 2019 r., godz. 12.00 – 14.30, Urząd ...