luty, 2023

 • 1 lutego

  Za pośrednictwem serwisu udostępnionego od 1 lutego 2021 r. na stronie internetowej www.podatki.gov.pl podatnicy łatwo, szybko i kompleksowo mogą załatwić swoje sprawy podatkowe. E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, można z niego korzystać z dowolnego urządzenia połączonego z internetem. Aby skorzystać z serwisu należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, ...

styczeń, 2023

 • 31 stycznia

  Za nami WOŚPowy weekend!

  W miniony weekend – oj działo się! Wszystko za sprawą tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Debrznie zorganizował  31 finał pn. „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”.  Już od początku stycznia w akcje zaangażowały się placówki oświatowe Gminy Debrzno. Szkoły Podstawowe zorganizowały przeróżne atrakcje dla dzieci, aby połączyć przyjemne ...

 • 31 stycznia

  Rekrutacja do klas pierwszych!

  Rusza nabór do klas pierwszych! Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi, które znajdują się w załączonych dokumentach. Uchwała Zarządzenie

 • 31 stycznia

  Nabór wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

    Gmina Debrzno ogłasza 1 etap naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Gminy Debrzno dla osób deklarujących chęć przystąpienia do programu  (pisemne oświadczenie złożone do Urzędu w okresie od dnia 12.09 do 30.09.2022r.). Termin ...

 • 26 stycznia

  Rekrutacja do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych

  Rusza nabór do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych! Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi, które znajdują się w załączonych dokumentach. Zarządzenie Burmistrza Uchwała Rady Miejskiej Zasady rekrutacji

 • 25 stycznia

  Nabór na staż w Urzędzie Miejskim

  Urząd Miejski w Debrznie zaprasza osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku „technik prac biurowych” do składania podań i CV. Kandydaci ubiegający się o staż zobowiązani są dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Debrznie, w terminie do 3 lutego 2023 (piątek) do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy. Wolne miejsca  stażowe ...

 • 24 stycznia

  31 finał WOŚP

 • 24 stycznia

  Sportowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Zapraszamy na sportową Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Debrznie! Turniej tenisa stołowego 28.01.2023r. godz. 9:30 Towarzyski turniej w halowej piłce nożnej dzieci 29.01.2023 godz. 9:00 – 15:30 Towarzyski turniej halowej piłki nożnej amatorów 29.01.2023 r. godz. 16:00

 • 17 stycznia

  Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/stażysty!

  Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/ stażysty do wykonywania zadań w obszarze obsługi administracyjno-biurowej oraz funduszy unijnych. Życiorys oraz list motywacyjny można składać drogą mailową na adres biuro@lgdzc.pl z dopiskiem Staż LGDZC. Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 13 lutego 2023 r. do godz. 16.00. Uwaga! Zainteresowane osoby muszą spełniać warunki niezbędne do ...

 • 17 stycznia

  POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK Z TERENU MIASTA DEBRZNA!

    Informujemy o poświątecznej zbiórce choinek z terenu Debrzna, która odbędzie się 27 stycznia 2023 r. (piątek) od godziny 6:00. Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób, stojaków i doniczek. * W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed posesję. * ...

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu