Strona główna / Miasto / Zmiana nazw ulic w Debrznie

Zmiana nazw ulic w Debrznie

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie opinii dotyczącej ewentualnych zmian nazw ulic na terenie miasta. Chcielibyśmy Państwa poinformować, że zmiana nazwy wg. opinii Instytutu Pamięci Narodowej  dotyczyć będzie następujących ulic: M. Buczka, Nowotki, Adama Rapackiego, Os 35-lecia PRL. Nadal analizowane (przez IPN) są ulice: Okrzei, Duboisa, Barlickiego i Zjednoczenia.
Chcielibyśmy poinformować, że zmiany nazw ulic nastąpią po konsultacjach z mieszkańcami poszczególnych ulic i osiedli. Mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania propozycji nowych nazw ulic.
Ważną informacją jest też fakt, że nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność.
Ponadto, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych również będą wolne od opłat. Koszty związane z postępowaniem administracyjnym w całości poniesie samorząd.