Strona główna / Burmistrz / Zmiana nazw ulic – konsultacje społeczne

Zmiana nazw ulic – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo! W dniu 1 kwietnia 2016 r. przyjęta została ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Według nowych przepisów zmianie muszą ulec nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje lub wydarzenia symbolizujące ustrój totalitarny.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie miasta Debrzno. Ich przedmiot stanowi zebranie propozycji nowych nazw dla Osiedla 35-lecia PRL oraz ulic: Buczka, Nowotki, Rapackiego i Zjednoczenia. Mieszkańców miasta zameldowanych na obszarze wymienionych ulic prosimy zatem o wzięcie udziału w konsultacjach. Zostaną one przeprowadzone w dniach od 15 maja do 31 maja 2017 r. Swoje propozycje mogą Państwo zgłaszać w formie pisemnej poprzez:

  1. wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego w pokoju nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – 8.00-16.30, wtorek, środa i czwartek – 7.00-15.00, piątek – 7.00-14.30;

  2. wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@debrzno.pl;

  3. wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Informujemy, że istnieje również możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazwy wraz z podpisami osób uprawnionych. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz Referat Rozwoju Strategicznego. W załączniku znajdą Państwo tekst zarządzenia oraz formularz konsultacyjny do wypełnienia.

zarz67-2017-1