Strona główna / Miasto i Gmina / Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 01.07.2021 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. W deklaracji należy uwzględnić rodzaj źródła ciepła które ogrzewa budynek oraz źródła energii elektrycznej, które wykorzystywane są w tym samym celu lub na przykład do podgrzewania wody.

Sposób złożenia deklaracji:

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet nie wychodząc z domu: https://zone.gunb.gov.pl/ . Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Debrznie lub wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77 – 310 Debrzno.

Terminy składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw, w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja zawiera m.in. takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
    • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
    • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
    • numer telefonu właściciela lub zarządcy oraz adres e-mail- opcjonalnie.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminach stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny!

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Deklaracje:

deklaracja – budynki mieszkalne

deklaracja – budynki niemieszkalne