Strona główna / Miasto / Zapytania ofertowe – Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zapytania ofertowe – Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Informujemy o ogłoszonych trzech zapytaniach ofertowych związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego  przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na:
(https://bip.debrzno.pl/211.html)

1) Remont części wspólnych wraz  z podwórkami zlokalizowanych  w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 14  w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Link do ogłoszenia i załączników: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205747
Termin do 11.10.2019 r.

2) Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4 w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Załączniki do zapytania

Termin do 30.09.2019 r.

3) Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 12 w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zmiana ogłoszeniahttps://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205551
Termin do 30.09.2019 r.