Strona główna / Miasto / Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno do 25 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji w poniższym zaproszeniu: