Strona główna / Miasto / Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projecie „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym”. Z projektu mogą skorzystać rodziny z dziećmi oraz osoby niesamodzielne z opiekunami zamieszkujące na obszarze rewitalizacji Debrzna. Zakresem wsparcia m.in. jest rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, opieka nad osobami niesamodzielnymi, opieka pozaszkolna i zajęcia socjoterapeutyczne.
Na zgłoszenia czeka Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.