Strona główna / Miasto i Gmina / Zamrożenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

 Poniżej znajdują się niezbędne informacje o nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej. Nowelizacja zakłada, że mikro i małe firmy przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy dla mikro i małych firm:

1) Za okres 01.01 – 30.06.2019 r. Sprzedawcy będą musieli wystawić dla Państwa korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 r. (niezależnie kto był w tym okresie Sprzedawcą)

2) W kolejnym okresie 01.07 – 31.12.2019 r. aby ceny mogły się utrzymać na poziomie pierwszego półrocza, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów pomocy do sprzedawcy, w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy.

UWAGA:

Do 13 sierpnia został wydłużony  termin składania oświadczeń ws. zamrożenia cen prądu.

Brak złożenia wniosku skutkować będzie stosowaniem cen z umów, które zostały podpisane na 2019r. – dotyczy to tylko okresu 01.07 – 31.12.2019 r.

Ustawa o zamrożeniu cen może stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności mniejszych Sprzedawców oraz ryzyko zakończenia działalności w obrębie sprzedaży energii elektrycznej z powodu pogarszających się wyników finansowych i braku płynności finansowej.

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z konsultantami Energy Solution Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem: 22 298 64 46 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eurocash@energysolution.pl