Strona główna / Miasto i Gmina / Zakaz wstępu do lasu odwołany!

Zakaz wstępu do lasu odwołany!

Nadleśnictwo Lipka, informuje, że z dniem 15 marca 2022 roku Decyzją nr 09/2022 zostaje odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu na obszarze całego Nadleśnictwa Lipka, który został wprowadzony w związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów po wichurach w miesiącu lutym.

Skrócenie terminu zakazu wynika z faktu, iż bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło, a zagrażające drzewa zostały usunięte.  Nadal trwają prace nad usuwaniem pozostałych szkód, dlatego apeluje się o rozważne korzystanie z terenów leśnych i poruszanie się tylko po głównych drogach.

Ponadto przypomina się, iż nadal obowiązuje okresowy zakaz wstępu do zabytkowego parku w Małym Buczku. W ciągu najbliższych tygodni będą tam trwały prace porządkowe i pielęgnacyjne.

Nadleśnictwo Lipka dziękuje za wyrozumiałość.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu