Strona główna / Gmina / Wypas owiec i kóz w Rezerwacie Przyrody Miłachowo

Wypas owiec i kóz w Rezerwacie Przyrody Miłachowo

W rezerwacie przyrody Miłachowo rozpoczął się wypas owiec i kóz. Zadanie to jest kolejnym etapem realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem i Gminą Debrzno.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie muraw z roślinnością ciepłolubną na północnej granicy ich zasięgu. Po utworzeniu rezerwatu w roku 1976 stopniowo zaniechano działań służących utrzymaniu muraw – wypasu zwierząt. Przez lata doprowadziło to do ekspansji drzew i krzewów, głównie tarniny, oraz zarastania i zacieniania powierzchni muraw. Skutkiem tego jest znaczne zubożenie flory rezerwatu o gatunki związane z ciepłolubnymi murawami. Również użyźnienie rezerwatu poprzez jego porastanie biomasą, a także dopływ biogenów z pól uprawnych doprowadziło do ustąpienia gatunków i zbiorowisk murawowych.

W celu przywrócenia roślinności murawowej od roku 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoczęła intensywne zabiegi odtwarzania muraw. Z powierzchni rezerwatu usuwano systematycznie drzewa i krzewy, w szczególności tarniny stopniowo obejmując zabiegami cały rezerwat. Mamy nadzieję, że rozpoczęty wypas będzie stopniowo przynosił efekty.

Zwierzęta przebywają w rezerwacie od 21 czerwca do 7 września 2018 r. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia rezerwatu i przekonania się na własne oczy, w jaki sposób „pracują” owce i kozy.