Strona główna / Burmistrz / Wyniki X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Wyniki X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

W dniu 24 czerwca 2017 roku na przeprowadzono w Debrznie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu człuchowskiego grup „A” – męskie drużyny pożarnicze i „C” – kobiece drużyny pożarnicze. W zawodach uczestniczyło 15 drużyn w tym 5 drużyn kobiecych i 10 drużyn męskich. Komisję sędziowską oraz obsługę techniczną stanowili funkcjonariusze KP PSP w Człuchowie.

Wyniki Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych:

Grupa “C” – kobiece drużyny pożarnicze:

 • OSP Rychnowy – ilość zdobytych punktów 143 – miejsce I
 • OSP Czarne – ilość zdobytych punktów 156 – miejsce II
 • OSP Mosiny – ilość zdobytych punktów 159 – miejsce III
 • OSP Debrzno – ilość zdobytych punktów 170 –  miejsce IV
 • OSP Bińcze – ilość zdobytych punktów 176 – miejsce V

Grupa “A” – męskie drużyny pożarnicze:

 • OSP Czarne ilość zdobytych punktów 114 – miejsce I
 • OSP Bielsko ilość zdobytych punktów 117 – miejsce II
 • OSP Polnica ilość zdobytych punktów 118 – miejsce III
 • OSP Debrzno ilość zdobytych punktów 124 – miejsce IV
 • OSP Bińcze ilość zdobytych punktów 127 – miejsce V
 • OSP Pietrzykowo ilość zdobytych punktów 130 – miejsce VI
 • OSP Słupia ilość zdobytych punktów 133 – miejsce VII
 • OSP Biskupnica ilość zdobytych punktów 136 – miejsce VIII
 • OSP Rzeczenica ilość zdobytych punktów 138 – miejsce IX
 • OSP Przechlewo – nie ukończono ćwiczenia bojowego – dyskwalifikacja

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu