Strona główna / Burmistrz / Wyniki otwartego konkursu ofert z pożytku publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert z pożytku publicznego

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza oceniła wszystkie oferty złożone przez Stowarzyszenia oraz  Kluby Sportowe w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert. Na realizację zadań z zakresu:

-upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku Gmina  przyznała 29 000,00 zł.

-wspierania działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury, promocji gminy, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2016 roku Gmina przyznała 20 000,00 zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w załączeniu.

wyniki konkursu