Strona główna / Ogłoszenia / Wsparcie dotacyjne dla branży „czasu wolnego”

Wsparcie dotacyjne dla branży „czasu wolnego”

Od 24 czerwca 2020 roku Agencja Rozwoju Pomorza SA rozpoczyna nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.1.Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę w województwie pomorskim i działających w branży „czasu wolnego”. Podstawowe prametry wsparcia:

  1. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln.
  2. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
  3. Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych.
  4. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowektóre będą finansowane aż w 100%.

W celu ułatwienia aplikowania o wsparcie, Agencja Rozwoju Pomorza SA nagrała filmy (webinary) prezentujące zasaday ubiegania się o dotację oraz zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie i załaczników do wniosku.

Poniżej linki do nagrań:

Kanał Youtube – Konkurs dla firm – Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, dotacje dla branży „Czasu wolnego”

Kanał Youtube – Jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Instrukcja wypełniania Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Kompleksowe informacje o konkursie, w tym m.in.:

  • regulamin konkursu,
  • wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania
  • wzór biznesplanu wraz z instrukcją wypełniania
  • kryteria wyboru projektów
  • i inne….

umieszczone są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA, pod poniższym linkiem:

https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZYSTKIMI INFORMACJAMI NA TEMAT KONKURSU!