Strona główna / Fotorelacje / WOŚP i Debrzno z rekordem

WOŚP i Debrzno z rekordem

Przedwczoraj 26 raz wzieliśmy udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka dla wyrównania szans w leczeniu noworodków rozpoczęła się już w piątek w Zespole Szkół i Żłobku Gminnym w Debrznie. Sprzedaż słodkości okazał się dużym sukcesem. W niedzielę od samego rana wolontariusze kwestowali na terenie miasta i gminy Debrzno. Minusowa temperatura nie przeszkodziła im w pomaganiu innym. Do sztabu wrócili wieczorem z ciężkimi puszkami. Dużo emocji wywołały „Lodowe Dziki”, które zaprosiły wszystkich chętnych na morsowanie. Za każdego morsa, który wszedł do wody lub do niej wskoczył sponsor na WOŚP przekazał pieniądze. Mimo, że mroziło to atmosfera nad jeziorem była gorąca. Nie zabrakło tańców, ogniska i ciepłego posiłku. Również w Centrum Kultury Sportu i Turystyki dopisywały pozytywne nastroje. Spotkaliśmy się z mieszkańcami na kiermaszu pyszności, fantoniadzie i licytacjach. Licytujący bardzo chętnie „walczyli” o m.in. gadżety z serduszkiem, spotkanie z redaktorami (nieistniejącego już) Tygodnika Człuchowskiego, rower miejski, walentynkową kolację na Baszcie Młyńskiej i koszulkę reprezentacyjną z podpisami siatkarzy. Na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego, tancerze z Grupy Lok Moniki Siwek, Kapela Rypcium Pypcium z Zakrzewa, Martyna Kowalik, Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Lipki oraz Gwiazda Wieczoru – Zespół GOOOD. Finałowym punktem programu było światełko do nieba, gdzie chwile wcześniej sztab poinformował, że została osiągnięta kwota 20 tys. zł. Dzisiaj po zliczeniu wszystkich pieniędzy wiemy, że zebraliśmy 24 144, 90 zł! Pobiliśmy debrzeński rekord, za co możemy podziękować i pogratulować wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę, a w szczególności darczyńcom.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu