Strona główna / Edukacja / Wizyta nad Tamizą

Wizyta nad Tamizą

W dniach 20-25 marca uczniowie z Gimnazjum w Debrznie z klas o profilu językowym wraz ze swoją opiekunką Panią Aleksandrą Matuszewską-Gołębiowską wybrali się do Londynu i Antwerpii. Towarzyszyli im uczniowie Gimnazjum z Oddziałami  Dwujęzycznymi w Człuchowie.

Szlak wiódł przez Niemcy, Holandię i Belgię. Pierwszym przystankiem była belgijska Antwerpia. Po zwiedzeniu miasta słynącego z diamentów gimnazjaliści wyruszyli w dalszą podróż. Przez Francję tunelem pod kanałem La Manche dotarli do Londynu.

W brytyjskiej stolicy dzieci miały okazję zobaczyć słynną wieżę zegarową Big Ben i zmianę warty pod pałacem Buckingham. Pouczające okazały się wizyty w Muzeum Historii Naturalnej, muzeum międzynarodowej sztuki nowoczesnej Tate Modern, w Parlamencie i dzielnicy Chinatown. Uczniowie podziwiali też ogrody królewskie. Wielu emocji dostarczyła przejażdżka diabelskim młynem London Eye. Podczas pobytu wycieczkowicze poruszali się londyńskim metrem i oczywiście jednym z symbolów miasta – czerwonym, piętrowym autobusem. Niezwykle atrakcyjna okazała się też podróż promem z wysp na kontynent.

Jak podkreśliła młodzież, wycieczka do Londynu była nie tylko wspaniałą przygodą, ale też okazją do podziwiania miasta, poznania jego wielokulturowości i doskonalenia umiejętności językowych.

.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu