Strona główna / Miasto i Gmina / WARSZTATY – METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI KOBIET

WARSZTATY – METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI KOBIET

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprosić kobiety do udziału w warsztatach rozwojowych:

METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI KOBIET

25-26 listopad 2015

Warsztat adresowany jest do wszystkich kobiet zainteresowanych własnym rozwojem, kobiet, które pragną zmiany lub są już w procesie zmian, kobiet, które poszukują podpowiedzi, w którym kierunku pójść….

Serdecznie zapraszamy kobiety zajmujące się wspieraniem innych.

Podczas warsztatu będziemy pracować z naszymi emocjami, przekonaniami i wartościami, poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych wyborów życiowych i zawodowych.

Warsztat prowadzi Beata Sławkowska-Domurad – coach , trener.

Warsztat będzie w godzinach od 10.00 do 17.00 w Hotelu Aubrecht Country SPA Resort, Koprzywnica 4, 77-320 Przechlewo www.hotelaubrecht.pl

Koszt warsztatu 200,00 zł + 23% VAT.

Dla kobiet, które zgłoszą swój udział w warsztatach i dokonają wpłaty do 20.11.2015 gwarantujemy w ramach w/w kwoty nocleg z 25 na 26.11.2015 w Hotelu Aubrecht z pełnym wyżywieniem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać: e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl,

fax 59 841 32 61

Ilość miejsc ograniczona (max.16 kobiet), decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: formularz_metamorfozy [wiadomosci

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu