Strona główna / Burmistrz / W Miłachowie znów się dzieje….

W Miłachowie znów się dzieje….

W rezerwacie „Miłachowo” rozpoczęły się zabiegi ochronne polegające na wycince tarniny i jej odrośli. Są to prace wykonywane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach ochrony czynnej rezerwatu. Podobne zabiegi przeprowadzane były w latach ubiegłych. Mają one na celu przygotowanie terenu do kolejnych etapów ochrony roślinności kserotermicznej występującej w rezerwacie.

W latach 2017-2020 na tym terenie planowana jest realizacja projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem i Gminą Debrzno.

Docelowe założenia projektu to wypas owiec i kóz w rezerwacie. Zwierzęta te przy ekstensywnym wypasie zgryzają rośliny o miękkich liściach, pozostawiając gatunki kserotermiczne, czyli te o liściach szorstkich i twardych (najcenniejsze gatunki murawowe). Przy czym nie dopuszczają do rozwoju drzew i krzewów zjadając ich młode gałązki i liście. Ponadto, w czasie przemieszczania się zwierzęta niszczą zwarty miejscami wojłok utworzony przez martwe rośliny, który uniemożliwia kiełkowanie nasion oraz zruszają i odsłaniają powierzchnię ziemi. Ułatwia to dostęp światła do podłoża i umożliwia rozwój siewek światłożądnych roślin murawowych. Wypasu nie zastąpi koszenie, gdyż nie przynosi tych wszystkich korzyści, a jednocześnie ułatwia rozwój roślin, które nie są preferowane na murawach.

Tegoroczne prace będą polegały na ręcznym usunięciu nalotów tarniny oraz roślinności zielnej, a także wyniesienie wyciętej biomasy poza rezerwat.