Strona główna / Galeria Zdjęć / Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Na terenie Miasta i Gminy Debrzno rośnie bardzo niebezpieczna roślina – Barszcz Sosnowskiego. Dotknięcie rośliny może skutkować poparzeniem skóry i wystąpieniem ciężko gojących się ran. Ostrzegamy, aby nie zbliżać się do roślin, gdyż poparzeniu można ulec nawet przechodząc obok rośliny i jej nie dotykając!

Jednocześnie informujemy, że gmina Debrzno od wielu lat zajmuje się zwalczaniem tej inwazyjnej rośliny nie dopuszczając do jej rozsiewania się i zajmowania kolejnych terenów.

Tylko w roku 2016 na walkę z Barszczem wydano blisko 40 000 złotych korzystając z zewnętrznego źródła finansowania.

W bieżącym roku zostały wykonane kolejne zabiegi mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej rośliny, takie jak wykopywanie roślin z przecinaniem szyjki korzeniowej czy oprysk środkami chemicznymi.

Mamy świadomość skali zjawiska z jaką mamy do czynienia na terenie całej gminy Debrzno. Niestety znaczną część powierzchni zajętych przez Barszcz Sosnowskiego stanowią nieruchomości nie będące własnością gminy Debrzno, co jest przeszkodą w jego skutecznym zwalczaniu.

Na terenach, na których od kilku lat prowadzone są zabiegi zwalczania roślin, widoczne są zadowalające efekty.


Prosimy Państwa o pomoc w zinwentaryzowaniu stanowisk występowania bardzo niebezpiecznej rośliny, jaką jest Barszcz Sosnowskiego.

Jeśli zauważą Państwo Barszcz Sosnowskiego na terenie gminy Debrzno, poinformujcie nas o tym. Państwa pomoc jest niezwykle ważna ze względu na trudności w dotarciu do wszystkich stanowisk rośliny.

Dla ułatwienia przedstawiamy fotografie barszczu w różnych stadiach rozwoju. To nie muszą być tylko ogromne rośliny z okazałym kwiatostanem, mogą to być niewielkie rozety liści, które zakwitną za rok. Pozostawienie podczas zwalczania kilku stanowisk Barszczu Sosnowskiego może zakłócić cały proces likwidacji tej niebezpiecznej rośliny z naszego krajobrazu. Pozbądźmy się go raz na zawsze!

Zauważone stanowiska barszczu prosimy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, pokój nr 21 lub pod nr tel. 59 83 35 351 w. 41 lub 604 795 491. Osoba do kontaktu Dominika Faryno-Kuś.

Możecie Państwo sprawdzić na mapie, czy zauważony przez Was Barszcz już został zinwentaryzowany. Mapa występowania barszczu na terenie gminy Debrzno: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z19o6Z0vb8Yg.kkI_3MIK9rxo&usp=sharing

Więcej o Barszczu Sosnowskiego – informacje i efekty zwalczania Barszczu na terenie Debrzna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu