Strona główna / Gospodarka / Uchwały antysmogowe

Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego:

  • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”)
  • w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla Sopotu”)
  • projekt „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”
  • projekt „uchwały antysmogowej dla Sopotu”

Uwagi i wnioski można składać w terminieod 24 października do 29 listopada 2019 roku:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu
  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska iRolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:

  • w Gdańsku dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1,
  • w Słupsku dnia 14 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13,
  • w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Kontakt:
Anna Skwarska
tel. 58 32 68796
e-mail:a.skwarska@pomorskie.eu

Martyna Romanowska
tel. 58 32 68 664
e-mail:m.romanowska@pomorskie.eu

Siedziba departamentu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100