Strona główna / Fotorelacje / Tyle zwycięstw, a to dopiero maj

Tyle zwycięstw, a to dopiero maj

Klubowe osiągnięcia Koła LOK z Debrzna od początku 2017 r.

Zawody „Chojnicka Zima 2017” – luty 2017
III miejsce w konkurencji karabinek sportowy w kategorii juniorki młodsze – Marcelina Wójcik
III miejsce w konkurencji karabinek pneumatyczny w kategorii juniorzy – Alan Eichstaedt
III miejsce w konkurencji karabinek pneumatyczny w kategorii młodzicy – Krystian Ożga
III miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny ppn 40 w kategorii juniorzy młodsi – Alan Eichstaedt
V miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny w kategorii seniorzy – Marcin Ożga

Mistrzostwa województwa pomorskiego LOK – marzec 2017
III miejsce kpn kobiety senior – Danuta Ożga
II miejsce kpn mężczyźni senior – Marcin Ożga

XIII Pilski Puchar Wiosny – kwiecień 2017
Konkurencja karabin – snajper (kbks)
I miejsce – Alan Eichstaedt
III miejsce – Marcelina Wójcik
V miejsce – Eryk Zwierzchowski

Zawody z okazji Konstytucji 3 Maja w Złotowie – maj 2017
V miejsce – drużyna 6-osobowa
VI miejsce – Danuta Ożga

Charytatywny Turniej 3-majowy w Czarnkowie – maj 2017
I miejsce w konkurencji karabinek pneumatyczny w kategorii junior – Marcelina Wójcik
III miejsce w konkurencji karabinek pneumatyczny w kategorii senior – Marcin Ożga
II miejsce w konkurencji pistolet 5,6 odl. 25m – Marcin Ożga
II miejsce w konkurencji tarcza punktowa odl. 50m – Marcin Ożga
IV miejsce w konkurencji tarcza punktowa odl. 100m – Adam Kuzioła

Facebook: Koło LOK Debrzno

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu