Strona główna / Edukacja / Trzeci ranking konkursu „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz”

Trzeci ranking konkursu „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz”

Przedstawiamy trzeci ranking konkursu „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz”:

Lp

Placówka

Klasa

 
 Ilość zebranych wszystkich punktów Ilość uczniów

Liczba punków w przeliczeniu na ucznia

 

Przedszkole + Oddziały Przedszkolne

1 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

O B 1419,5 22 64,52
2 Szkoła Podstawowa w

Uniechowie

Oddział Przedszkolny 743,5 16 46,47
3 Szkoła Podstawowa w

Myśligoszczy

„O” 406,5 16 25,41
4 Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie „Jeżyki” 377 25 15,08
5 Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie „Biedroneczki” 206 23 8,96
6 Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie „Żabki” 171 22 7,77
7 Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie „Tygryski” 173 24 7,21
8 Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie „Papużki” 56 22 2,55
9 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

O A 46,5 20 2,33
 

Klasa IV-VI

1 Szkoła Podstawowa w

Myśligoszczy

IV 595 9 66,11
2 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

VA 1195 27 44,26
3 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

VD 855 21 40,71
4 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

VIC 470 21 22,38
5 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

VC 65 18 3,61
6 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IVC 75,5 29 2,6
7 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

VB 9,5 18 0,53
 

Klasa I-III

1 Szkoła Podstawowa w

Myśligoszczy

I 545 10 54,5
2 Szkoła Podstawowa w

Myśligoszczy

III 440,5 10 44,05
3 Szkoła Podstawowa w

Starym Gronowie

 II 492 14 35,14
4 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IA 299 24 12,46
5 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IIA 239 24 9,96
6 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IB 131 25 5,24
7 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IIIA 62,5 18 3,47
8 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IIB 54,5 19 2,87
9 Szkoła Podstawowa w

Debrznie

IIC 24,5 23 1,07

Ranking na dzień 17 maja 2019 r.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu