Strona główna / Burmistrz / Towarzyski Turniej „Zbijaka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Towarzyski Turniej „Zbijaka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Mamy przyjemność poinformować, że z okazji zbliżających się Dni Debrzna zorganizowany zostanie Towarzyski Turniej „Zbijaka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Serdecznie zapraszamy do udziału w rozgrywkach. Poniżej zamieszczamy regulamin turnieju.

 Regulamin turnieju:

 1. Nazwa imprezy: Towarzyski Turniej „Zbijaka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
 2. Cele imprezy:

– integracja mieszkańców z terenu gminy Debrzno,

– motywacja do aktywnego spędzania wolnego czasu,

– kształtowanie charakteru poprzez uprawianie sportu.

 1. Organizatorami turnieju są: Sebastian Michno, kierownik ds. sportu w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, oraz Urząd Miasta i Gminy Debrzno.
 2. Miejsce: boisko „Orlik” przy Stadionie Miejskim, ul. Sportowa.
 3. Termin: 14 lipca 2017 roku (piątek), godz. 17.00.
 4. Zapisy drużyn przyjmowane są do piątku 14 lipca 2017 roku maksymalnie do godz.16.30.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny.
 6. Każda drużyna musi mieć opiekuna, który przedstawia organizatorom w dniu turnieju: listę zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia)
 7. Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Sebastian Michno

MKS Debrzno

tel. 609 266 529

 1. Uczestnicy turnieju: zespoły zakładów pracy, instytucji, sołectw, grup nieformalnych.
 2. Ekipy składające się z minimum pięciu zawodników, bez podziału na płeć oraz wiek.
 3. System gry będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów.
 4. Nagrodą w turnieju jest Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
 5. Szczegóły organizacyjne – w tym dokładne zasady gry – można uzyskać u Pana Sebastiana Michno pod numerem telefonu 609 266 529.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu