Strona główna / Archiwa tagów: oferta realizacji zadania publicznego

Archiwa tagów: oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego – „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych skarbnic”

W dniu 8 lipca do Burmistrza Debrzna została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych ...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego – „Godzina W”

W dniu 8 lipca do Burmistrza Debrzna została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Godzina W”. Zgodnie z art. 19a ust. ...

Czytaj więcej