Strona główna / Archiwa tagów: miłachowo

Archiwa tagów: miłachowo

Wypas owiec i kóz w Rezerwacie Przyrody Miłachowo

W rezerwacie przyrody Miłachowo rozpoczął się wypas owiec i kóz. Zadanie to jest kolejnym etapem realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” realizowanego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem i Gminą Debrzno. Celem ochrony w ...

Czytaj więcej

W Miłachowie znów się dzieje….

W rezerwacie „Miłachowo” rozpoczęły się zabiegi ochronne polegające na wycince tarniny i jej odrośli. Są to prace wykonywane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach ochrony czynnej rezerwatu. Podobne zabiegi przeprowadzane były w latach ubiegłych. Mają one na celu przygotowanie terenu do kolejnych etapów ochrony roślinności kserotermicznej ...

Czytaj więcej