Szkolenia!

Poniżej przedstawiamy informację o szkoleniach dla organizacji pozarządowych oraz dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Informacja o szkoleniach dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać na ten cel dofinansowanie:

Osoby z terenu powiatu człuchowskiego, zamieszkujące w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, zainteresowane złożeniem wniosku na otwarcie działalności gospodarczej w branży nieturystycznej, zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zasad przyznawania dofinansowania oraz warsztaty z wypełniania wniosku i załączników do niego.

Szkolenia odbędą się:

 • 23 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00,
 • 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 12.00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania dofinansowania, w szczególności lokalne kryteria wyboru.

Warsztaty odbędą się:

 • 26 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00,
 • 29 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 12.00.

Podczas warsztatów omówiony zostanie wniosek, biznes plan oraz pozostałe załączniki do wniosku.

 

 

 

Informacja o szkoleniach dla organizacji pozarządowych, które chcą otrzymać środki na realizację projektów:

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu człuchowskiego, zainteresowane złożeniem wniosku na projekty z zakresu:

 • promocji produktów i usług turystycznych,
 • wyposażenia obiektów służących rozwojowi turystyki,
 • zagospodarowania miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem,
 • promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i/ lub historycznego,
 • szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjno-rozwojowym,
 • imprez rekreacyjno-kulturalnych i sportowych,
 • zagospodarowania terenów turystycznych i/ lub rekreacyjnych oraz centrów wsi,
 • tworzenia i/ lub wyposażenia miejsc lub obiektów pełniących funkcje izb pamięci,
 • działań edukacyjnych podnoszących wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zasad przyznawania dofinansowania oraz warsztaty z wypełniania wniosku i załączników do niego.

Szkolenia odbędą się:

 • 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 9.00
 • 25 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 12.00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania dofinansowania, w szczególności lokalne kryteria wyboru.

Warsztaty odbędą się:

 • 26 kwietnia br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26) o godz. 9.00,
 • 29 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26) o godz. 9.00.

Podczas warsztatów omówiony zostanie wniosek oraz pozostałe załączniki do wniosku.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa telefonicznie 59 83 35 930, 881 918 121 lub drogą mailową biuro@lgdzc.pl.