Strona główna / Miasto i Gmina / SZKOLENIA WARSZTATOWE „LIDER W BIZNESIE –AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ”

SZKOLENIA WARSZTATOWE „LIDER W BIZNESIE –AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ”

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości ma przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach nt.:

 INTENSYWNE SZKOLENIE WARSZTATOWE

  „LIDER W BIZNESIE –AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ”

25-26 listopad 2015

   Dobre pierwsze wrażenie, nietuzinkowy wstęp, pewność siebie , przekonująca wypowiedź – decydują  o sukcesie ważnych wystąpień publicznych i rozmów biznesowych. Tego można się nauczyć! Podpowiemy jak za pomocą profesjonalnej  autoprezentacji i umiejętności komunikowania się  wydobywać osobiste atuty i świadomie niemi sterować. Zapraszamy!

 W PROGRAMIE:

Dzień I

 Komunikacja – wprowadzenie do wystąpień publicznych

Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji

-Sterowanie rozmową: na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające),  jak wpływać na przekonania i posługiwać się językiem korzyści by uzyskać  zamierzony efekt?

 Lider w biznesie – sztuka autoprezentacji

– Jak budować „dobre” pierwsze wrażenie? Reguła 3×20

–  Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie – gesty, mimika, głos, kontakt wzrokowy, postawa, zachowania przestrzenne – jak  wzmocnić  siłę przekazu werbalnego komunikacją niewerbalną

– Techniki podnoszenia pewności siebie i wzmacniania siły oddziaływania na innych

Dzień II

 Wystąpienia publiczne -kluczowe aspekty

– Przygotowanie prezentacji

– Struktura wystąpienia

– Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentacji

– Inicjowanie kontaktu z audytorium – pierwsze zdania, kilka sposobów na to „Jak zacząć”

– Sposoby na budowanie i utrzymanie zainteresowania audytorium

– Argumenty racjonalne i emocjonalne

– Zastosowanie języka korzyści oraz technik wpływu w wystąpieniu publicznym

– Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne „wzmacniacze” stresu – jak je przełamać?

 Podsumowanie szkolenia

Szkolenie – w 100% profesjonalnie i warsztatowo poprowadzi dr Dariusz Tarczyński

Psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi. Autor książek: „Jak odczytać człowieka z wyglądu”, „Zrozumieć człowieka z wyglądu”, „Psychografologia”, „Słowa klucze” oraz wielu artykułów poświęconych komunikacji interpersonalnej i technikom nieinwazyjnej analizy osobowości oraz psychologii biznesu.

Ekspert w dziedzinie mowy ciała, komunikacji i autoprezentacji, wielokrotnie zapraszany do programów TVP 1, TVP 2, TV Polsat Biznes. Pomysłodawca, realizator i prowadzący cykl programów . „BUSINESS MENU – BIZNESMENI” emitowanych w TV Polsat Biznes.

Trener/coach o bogatym, wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwijających
i wzmacniających kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej i zarządzającej . Zrealizował ponad 10 000 godzin szkoleń m.in. w zakresie komunikacji i technik sprzedażowych, kierowania i zarządzania zespołem, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, technik negocjacyjnych i wywierania wpływu, zarządzania sytuacją kryzysową.

Negocjator, doradca w kreowaniu wizerunku polityków, przedsiębiorców.

Koszt warsztatu 200,00 zł + 23% VAT.

Dla chętnych, którzy zgłoszą swój udział w warsztatach i dokonają wpłaty do 20.11.2015 gwarantujemy
w ramach w/w kwoty nocleg z 25 na 26.11.2015 w Hotelu Aubrecht z pełnym wyżywieniem.

Warsztat odbędzie się w godzinach od 10:00 do 17:00 Hotelu Aubrecht Country SPA Resort, Koprzywnica 4, 77-320 Przechlewo, www.hotelaubrecht.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać: e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl, fax 59 841 32 61
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ SZKOLENIOWY: formularz zgBoszeniowy_LIDER W BIZNESIE _AUTOPREZENTACJA I WYSTAPIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu