Strona główna / Gmina / Szacowanie szkód

Szacowanie szkód

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje, że w dniu 15.05.2018 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (w dniach od 23.02 do 05.03.2018 r.) na terenie gminy Debrzno.
Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Ponadto informuję, że do dnia 18.05.2018 r. (piątek) do godziny 14.30 przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności składanego do ARiMR.

 

Wniosek – szacowanie szkód