Strona główna / Burmistrz / szacowanie szkód suszowych

szacowanie szkód suszowych


Burmistrz Debrzna informuje, że Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w okresie od 11.05.2019 r. do 10.07.2019 r. na terenie gminy Debrzno.

Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Ponadto informuję, że do dnia 02.08.2019 r. (piątek) do godziny 14.30 przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności składanego do ARiMR.

Informuję, że przyjmowane będą tylko wnioski kompletne i z wymaganymi załącznikami.

Okresy raportowania wyników analizy zagrożenia suszą:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/okresy/

Raporty:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2203043/

+ LINK Z WNIOSKIEM