Strona główna / Gmina / Szacowanie szkód – przymrozki wiosenne

Szacowanie szkód – przymrozki wiosenne

Informujemy, że w dniu 06.06.2017 r. Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przymrozkami wiosennymi w okresie 15.04.2017 r.- 31.05.2017 r. na terenie gminy Debrzno.

Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Do dnia 12.06.2017 r. przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności składanego do ARiMR.

WNIOSEK – Szacowanie szkód – Przymrozki wiosenne