Strona główna / Gmina / Szacowanie szkód – przymrozki wiosenne

Szacowanie szkód – przymrozki wiosenne

Burmistrz Debrzna informuje, że Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w okresie od 13.05.2020 r. do 15.05.2020 r. na terenie gminy Debrzno.

Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkódnie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Do dnia 30.06.2020 r. (wtorek) do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski o szacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 składanego do ARiMR.

 

Wniosek do pobrania:

Wniosek – przymrozki wiosenne