Strona główna / Gmina / STYPENDIUM

STYPENDIUM

 

ZGŁOŚ SIĘ PO STYPENDIUM! FUNDUSZ STYPENDIALNY

utworzony przez spółkę POLDANOR SA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych kształcących się w szkołach i kierunkach rolniczych, a także w innych kierunkach związanych z działalnością POLDANOR SA

Aby otrzymać stypendium należy spełnić wymagane warunki:

– być mieszkańcem gminy, na której POLDANOR SA prowadzi działalność

– uzyskać średnią ocen w ostatnim semestrze co najmniej 4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych

– uzyskać średnią ocen w ostatnim semestrze co najmniej 4,0 w przypadku szkół wyższych

– osiągane dochody na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają połowy ,średniego wynagrodzenia krajowego (wszystkie, które składają się na budżet domowy, w tym zasiłki i renty)

– złożyć w terminie wszystkie wymagane dokumenty określone w „Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-socjalnego przez Poldanor SA”

Wszelkie informacje dotyczące stypendium można znaleźć na stronie internetowej www.poldanor.com.pl w zakładce Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa w podstronie Stypendium naukowo-socjalne, w tymregulamin i inne dokumenty stypendialne.

Termin zgłaszania wniosków na najbliższy semestr upływa 6 października 2014 r.

Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

POLDANOR SA, .

UL. DWORCOWA 25, 77-320 PRZECHLEWO

z dopiskiem „Stypendium”

Dodatkowych informacji na temat stypendium udziela:

Dział Zasobów Ludzkich pod numerem +48 59 833 43 61, wew. 353;hr@poldanor.com.pl