Strona główna / Edukacja / Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji ,,Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Program polega na sfinansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych jako żołnierze zawodowi.
O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną 2017 r. oraz spełniają warunki określone w REGULAMINIE.

Kryteria:
– maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r..
– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polską
– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstw na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
– mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców
– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Terminy:
– wniosek o stypendium należy wypełnić ON-LINE w terminie od 03.07.2017 r. do 18.08.2017 r.
– wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Agencji Nieruchomości Rolnych do 25.08.2017 r.
– lista stypendystów zostanie ogłoszona do 9.10.2017 r.
– warunkiem otrzymanie stypendium w I semestrze jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie i przedłożenie FEP do  20.10.2017 r. zaświadczenie z uczelni o podjęciu studiów, natomiast w II semestrze przedłożenie FEP do 12.03.2018 r. zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu I semestru

Wnioski należy przesyłać na adres:
ANR Oddziału Terenowego w Gdańsku
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański