Strona główna / Miasto i Gmina / Interaktywny plan cmentarzy

Interaktywny plan cmentarzy

Informujemy o możliwości skorzystania ze strony internetowej cmenatrzy komunalnych w Mieście
i Gminie Debrzno: http://debrzno.artlookgallery.com/

Dzięki systemowi GROBONET 2.6® można skorzystać z interaktywnego planu, odnaleźć swoich bliskich, zlokalizować grób na dokładnej mapie, zapalić wirtualny znicz oraz opłacić miejsce.