Stop suszy

Wody Polskie pracują nad pierwszym w naszym kraju kompleksowym planem przeciwdziałania skutkom suszy. Plan opracują eksperci, ale jego wykonanie to zadanie dla nas wszystkich.

Emisją filmu „Stop suszy” z udziałem aktora i ambasadora projektu Łukasza Nowickiego otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Przeanalizowali ją wnikliwie dzięki badaniom przeprowadzonym na potrzeby programu Stop suszy! To właśnie od niego pochodzi tytuł filmu, którym chcą zwrócić uwagę na narastający problem.

 

Więcej na STOP SUSZY