Strona główna / Miasto i Gmina / Staż na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie

Staż na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie

OGŁOSZENIE

Staż na stanowisko opiekuna
w Żłobku Gminnym w Debrznie

 WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Opiekunem w Żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

-opiekunki dziecięcej

-pielęgniarki

-położnej

-nauczyciela wychowania przedszkolnego

-Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

-pedagoga opiekuńczo – wychowawczego

 

Ponadto opiekunem w Żłobku może być osoba, która:
-daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

-wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

-nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na staż na stanowisku opiekuna;

-jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Człuchowie.

 

OCZEKIWANIA:
-bardzo dobry kontakt z dziećmi;

-chęć do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji;

-odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, elastyczność, cierpliwość;

-umiejętność pracy w grupie;

-umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

-zdolności organizacyjne;

-mile widziane – podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
opieka nad dziećmi oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w Żłobku,

-przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dzieci,

-wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.,

-zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom;

-zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie;

-wspomaganie rozwoju dzieci;

-zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci;

-utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek i bielizny  grupy dziecięcej;
-utrzymywanie w czystości pomieszczeń grupy w oparciu o przepisy sanitarno – epidemiologiczne;.
-nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków,

-codzienne słanie leżaków  oraz zmiana bielizny pościelowej;

-pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu;

-prowadzenie wymaganej dokumentacji;

-dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych;

-przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,

-przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

-znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków;

-dbałość o wyposażenie;

-budowanie pozytywnego wizerunku Żłobka oraz realizacja misji i wizji Zespołu, standardów opieki
w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie.

Pozostałe informacje na temat stażu tutaj: Ogłoszenie- staż na stanowisko opiekuna w Żłobku