Strona główna / Gmina / Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych

Spotkania informacyjne:
„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
1. W programie spotkania m.in. omówienie

• możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
– programów współpracy ponadnarodowej,
• źródeł informacji o Funduszach Europejskich.
2. Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10:00 – 13:00,
w następujących miejscach:
Gdańsk – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).
Gdynia – w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek nr IV, Sala F002).
Wejherowo – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie
przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
Słupsk – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku
przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).
Chojnice – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach
przy ul. Wysokiej 3/16.
Malbork – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku
przy ul. Żeromskiego 11.

3. Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2015 r.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku:
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48
Spotkanie w Gdyni:
punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl
tel.: 58 323 31 06
Spotkanie w Wejherowie:
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
tel.: 58 572 94 52
Spotkanie w Słupsku:
punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl
tel.: 59 846 81 14
Spotkanie w Chojnicach:
punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
tel.: 52 334 48 47
Spotkanie w Malborku:
punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Spotkania informacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu