Strona główna / Gmina / Spotkanie informacyjne w Debrznie „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

Spotkanie informacyjne w Debrznie „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 11 września 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

W programie spotkania m.in.:
*Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.
*Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
*Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
*Fundusze na aktywizacje osób pozostających bez pracy,
*Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
*Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
11 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno ul. Traugutta 2,

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:
1. Program spotkania – Debrzno 11.09.2017
2. Formularz zgłoszeniowy – Debrzno 11.09.2017