Strona główna / Gmina / Ptasia grypa – uwaga! – zmiany w przepisach!

Ptasia grypa – uwaga! – zmiany w przepisach!

W dniu 06.04.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków
w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

W rozporządzeniu złagodzono część restrykcyjnych przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem nakazuje się m.in.:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki;
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
  do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
  z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść
  i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany
  w systemie bezwybiegowym;
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych
  do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób
  jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich;
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;

Według nowego prawa zakazane jest:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
  do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.-> ROZPORZĄDZENIE