Remonty OSP

W zeszłym roku rozpoczęto prace przy gminnych budynkach ochotniczych straży pożarnych.

Remont remizy w Starym Gronowie został zakończony. Oprócz wykonania nowej elewacji i wymiany pokrycia dachowego wykonano nową posadzkę i instalację odgromową. Koszt modernizacji to ponad 78 tys. zł.

 

 

Rozpoczęto rozbudowę i modernizację remizy w Słupi. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITEX z Czarnego. Na terenie działki zaplanowano rozbudowę istniejącej remizy strażackiej o pomieszczenie techniczne z węzłem sanitarnym, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki komunalne oraz utwardzenie drogi dojazdowej. Wykonano już roboty rozbiórkowe oraz fundamenty i ściany zewnętrzne dobudowy. Koszt inwestycji to ponad 103 tys. zł.

 

 

Dla rozbudowy remizy w Debrznie została wykonana i zatwierdzona koncepcja inwestycji. Dokonano niezbędnych uzgodnień i rozpoczęto prace projektowe. Wykonawcą projektu jest pracownia architektoniczna K8 Katarzyny Adamowskiej z Człuchowa. Koszt prac projektowych to 17 tys. zł.