Strona główna / Burmistrz / RADA SENIORÓW

RADA SENIORÓW

Mamy Młodzieżową, a teraz czas na Radę Seniorów. Od dzisiaj można zgłaszać kandydatów na członków Rady. Kandydatami na członków Rady mogą być wyłącznie osoby, które zamieszkują na terenie Gminy Debrzo i ukończyły 60 rok życia oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.
Termin zgłaszania kandydatów mija w dniu 26 lutego 2016 r. Zgłoszenie kandydata następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do  zarządzenia oraz złożenie go
w sekretariacie UMiG Debrzno, pokój nr 12.
Zapraszamy i zachęcamy.

1) Załącznik nr 1 do zarządzenia do pobrania tutaj – formularz zgłoszeniowy: karta zgłoszenia kandydata

2) Zarządzenie: zarządzenie

3) załączniki do zarządzenia: załączniki do zarządzenia

4) statut: MONITOR URZĘDOWY -SENIORZY