Strona główna / Ogłoszenia / Przyszłość z pracą dla młodych

Przyszłość z pracą dla młodych

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w marcu 2019 roku złożyło wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania dotyczącego aktywizacji zawodowej osób młodych. Wniosek został wybrany do dofinansowania, w związku z tym prowadzona jest rekrutacja Uczestników do projektu. Rynek pracy w naszym powiecie jest dosyć ubogi, a osób młodych pozostających bez pracy coraz więcej. Powyższy projekt ma na celu podniesienie kompetencji/kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji Uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.