Strona główna / Gmina / Przetargi

Przetargi

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza dwa przetargi:

* na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Informacje: http://bip.debrzno.pl/415.html

*na przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem przy cmentarzu w m. Słupia
Informacje: http://bip.debrzno.pl/211.html