Strona główna / Miasto i Gmina / Poszukujemy starych fotografii!

Poszukujemy starych fotografii!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w związku z realizacją projektu „Historia ukryta we wspomnieniach” prosi o udostępnienie starych fotografii sołectw, które przedstawiają:
– ważne uroczystości i wydarzenia
– osoby
– życie i pracę
– stare budynki

Zdjęcia z opisami oraz informacją do kogo należą, prosimy o umieszczenie w kopercie formatu A4 i przekazanie do najbliższej świetlicy wiejskiej, biblioteki (CKSiT) lub sekretariatu UMiG w Debrznie do 30.11.2018 r.

W zamian za udostępnienie fotografii – naprawimy je i przekażemy w formie elektronicznej, natomiast wersja papierowa zostanie oddana w nienaruszonym stanie.

Zdjęcia zostaną wykorzystane do albumu monografii.