Strona główna / Miasto i Gmina / Poszukiwany pracownik: Z-ca Kierownika USC

Poszukiwany pracownik: Z-ca Kierownika USC

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo)  na stanowisko „Z-ca Kierownika USC”. Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno (pokój nr 12 ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno) w terminie do dnia 2 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Zatrudnienie na stanowisku Z-ca Kierownika USC”.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO