Strona główna / Gospodarka / Posiedzenie Rady Powiatowej PIR

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR

Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie zaprasza na posiedzenie Rady Powiatowej PIR, które odbędzie się 22 październik2 019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (ul. Ogrodowa 26 , 77-310 Debrzno)

Proponowany porządek posiedzenia;

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wymogi sanitarne dla rolników uczestniczących w Rolniczym Handlu Detalicznym – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Człuchowie – Marcin Barton
  3. Przepisy prawa podatkowego obowiązujące w Rolniczym Handlu Detalicznym –Naczelnik Urzędu Skarbowego w Człuchowie – Robert Karaś.
  4. Aktualne informacje i problem ASF – Inspektorat Weterynarii w Człuchowie – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Ryszard Sajnóg.
  5. Współpraca z Kołami Łowieckimi w walce z ASF.
  6. Aktualne działania AR i MR  –  Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Człuchowie – Marek Barecki.
  7. Rozdysponowanie ziemi po RSP w Koczale i planowane rozdysponowanie gruntów na 2020 rok –Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim – Krzysztof Jaszczak
  8. Aktualne wiadomości z PODR Człuchów – Kierownik PODR Człuchów – Anna Kamińska
  9. Informacje z działalności Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.
  10.  Zakończenie posiedzenia.