Strona główna / Gmina / Pomoc finansowa dla rolników

Pomoc finansowa dla rolników

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opublikowane ogłoszenia Ministra ustalające terminy naboru wniosków w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem suszy lub powodzi, oraz dla podatników, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowle ryb składowanych w stawach rybnych, w których wystąpiła susza lub powódź. W najbliższym czasie na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawią się odpowiednie wnioski do wypełnienia, które będzie można składać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Więcej informacji poniżej:

Susza-informacja dla rolników