Strona główna / Edukacja / Podsumowanie projektu pn. „Biblioteka OdNowa”

Podsumowanie projektu pn. „Biblioteka OdNowa”

Biblioteka działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie zakończyła realizację dwuletniego projektu pn. „Biblioteka OdNowa” . Był to niezwykle inspirujący czas, pełen nowatorskich działań, nawiązania współpracy z innymi partnerami, a także realizacji inicjatyw oddolnych przez mieszkańców, wyłonionych w drodze konkursu.

Wspólnie z partnerami zrealizowaliśmy następujące działania edukacyjno-animacyjne:

a) Pokoloruj swój świat

Wspólnie z partnerem – Szkołą Podstawową w Debrznie wydaliśmy pierwszą debrzeńską kolorowankę.

b) Kultura Żywego Słowa

z grupą teatralną ATeDe- Amatorski Teatr Debrzna zorganizowaliśmy cykl warsztatów teatralnych, a ich efektem była premiera spektaklu „Lilije i Świtezianka” podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

Ogłosiliśmy konkurs na inicjatywy oddolne dla mieszkańców. Trzem podmiotom udało się zrealizować własny projekt:

1) Zespół Wokalny Nauzes „Lokalne impresje muzyczne”.

2) Grupa Nieformalna Inicjatywy Pomorze/ że „Melanż artystyczno-literacki, czyli kreatywne warsztaty wyobraźni.

3) Stowarzyszenie „STRZECZONIACY” Na Rzecz Rozwoju Wsi i Okolic „Warsztaty wokół tradycji – Noc Świętojańska” – ludowe zwyczaje powitania lata”.

Przekazanie głosu mieszkańcom zaowocowało realizacją wielu wspaniałych koncertów, spotkań autorskich oraz warsztatów.

Dzięki realizacji projektu na debrzeńskiej scenie zagościł Artur Andrus z promocją książki „Antylopa z Podbeskidzia”.

Program Blisko to również cykl szkoleń dla bibliotekarzy nie tylko z Debrzna, ale również z okolic oraz możliwość nawiązania współpracy i partnerstw.

Intensywny rok pracy Bibliotekarzy został podsumowany podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie pn. „Biblioteka jako trzecie miejsce integrujące lokalną społeczność” . Wykład inaugurujący konfekcję wygłosił prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, natomiast Damian Domański (Biblioteka – Ośrodek Kultury Morzeczyn) oraz Ola Karowska (Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie) opowiedzieli o inspirujących działaniach, prowadzonych w swoich placówkach.

Wartość dofinansowania: 100 000.00 zł

Projekt „Biblioteka OdNowa” dofinansowany w ramach BLISKO –BIBLIOTEKA I LOKALNOŚĆ I INICJATYWY I SPOŁECZNOŚĆ I KOOPERACJA I ODDOLNOŚĆ PRIORYET 4* Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu